Reglement

Via deze module kun je jouw weerfoto doorsturen naar de redacties van Focus & WTV. Naast jouw naam en voornaam krijgen we graag ook een korte beschrijving van de foto, de datum en de plaats waar deze foto werd genomen. Ook vragen we om vooraf zeker dit reglement door te nemen.

Door het versturen van uw foto en gegevens, verleent u de toestemming aan de Regionale Media Maatschappij NV (exploitatiemaatschappij Focus & WTV) tot het gebruik van de foto en de gegevens, voor TV en/of de website van Focus & WTV. Zonder beperking in tijd.
U verklaart dat u de auteur bent van deze foto en uw naam vermeld mag worden. U vrijwaart de Regionale Media Maatschappij NV voor alle aanspraken van derden in verband met deze foto.

De redacties beoordelen of de foto in aanmerking komt voor plaatsing op de site of voor vertoning op televisie. Over de beslissing of een foto al dan niet op de website of tv zal verschijnen, wordt niet gecorrespondeerd.

De foto wordt pas gepubliceerd nadat de redactie de foto heeft goedgekeurd. Daarom zal een doorgestuurde foto niet onmiddellijk te zien zijn op de website. Als u wenst dat uw foto in aanmerking komt voor de uitzending op tv, dan moet de foto voor 14 uur ‘s middags doorgestuurd zijn.

U kunt maximum één foto tegelijk doorsturen. Het is mogelijk om meerdere keren na elkaar een foto te bezorgen op eenzelfde dag, maar hierbij vragen we wel om een voorselectie te doen.

U houdt rekening met enkele criteria waaraan uw foto moet beantwoorden:

  • scherp
  • voldoende helder
  • liggend
  • waterpas
  • geen foto’s met GSM of tablet
  • 4/5e lucht en 1/5e landschap
  • maximale bestandsgrootte van 10 MB

Hou er rekening mee dat de foto’s gearchiveerd worden, en op te zoeken blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om foto’s naderhand te verwijderen.
De redactie heeft het recht foto’s niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen. Zij moet deze beslissing niet motiveren.

De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om foto’s in te sturen te ontzeggen. De redactie moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.